Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Ząbkowice Śląskie  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Ząbkowice Śląskie

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Ząbkowice Śląskie.

Mapa Geoportal Ząbkowice Śląskie
Mapa z granicą gminy Ząbkowice Śląskie

Dane urzędu

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskichul. 1 Maja 15Ząbkowice Śląskie, 57-200

Tel: 74 8165300

Fax: 74 8155445

Elektroniczna skrzynka podawcza: /gzab/skrytka

E-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Ząbkowice Śląskie: 0224053

Witryna: www.zabkowiceslaskie.pl

Władze lokalne: Burmistrz Marcin Orzeszekjustyna.giryn@zabkowiceslaskie.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Ząbkowic Śląskich

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Ząbkowice Śląskie to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Ząbkowice Śląskie na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Ząbkowic Śląskich, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Ząbkowic Śląskich, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Ząbkowic Śląskich

Gmina Ząbkowice Śląskie w liczbach

Powierzchnia gminy Ząbkowice Śląskie*

146 km2

735 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Ząbkowice Śląskie*

21 405 mieszkańców

314 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Ząbkowice Śląskie*

146 mieszkańców na km2

548 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Ząbkowice Śląskie

Geoportal Ząbkowice Śląskie prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Ząbkowice Śląskie, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Ząbkowice Śląskie.

Dostęp do danych Geoportalu Ząbkowice Śląskie

Jak powstał Geoportal gminy Ząbkowice Śląskie?

Geoportal Ząbkowice Śląskie powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Ząbkowice Śląskie, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Ząbkowice Śląskie.

Geoportal Ząbkowice Śląskie umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Ząbkowice Śląskie oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Ząbkowice Śląskie, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Ząbkowice Śląskie

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Ząbkowice Śląskie?

Informacje na Geoportalu Ząbkowice Śląskie

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Ząbkowice Śląskie?

Korzyści z Geoportalu Ząbkowice Śląskie

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Ząbkowice Śląskie?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Ząbkowice Śląskie.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Ząbkowice Śląskie łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Ząbkowicach Śląskich. W zależności od wybranej kompozycji mapy Ząbkowic Śląskich zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Ząbkowice Śląskie, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Ząbkowice Śląskie oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Ząbkowice Śląskie. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Ząbkowic Śląskich możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Ząbkowic Śląskich. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Ząbkowice Śląskie. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Ząbkowice Śląskie.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Ząbkowicach Śląskich.

  Geoportal gminy Ząbkowice Śląskie posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Ząbkowice Śląskie. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Ząbkowicach Śląskich sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Ząbkowice Śląskie przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Ząbkowicach Śląskich.

  W Geoportalu Ząbkowice Śląskie przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Ząbkowice Śląskie. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Ząbkowicach Śląskich. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Ząbkowice Śląskie zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Ząbkowice Śląskie, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Ząbkowice Śląskie oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Ząbkowice Śląskie.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Ząbkowice Śląskie. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Ząbkowice Śląskie są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Ząbkowice Śląskie podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Ząbkowice Śląskie.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Ząbkowicach Śląskich. W Geoportalu gminy Ząbkowice Śląskie udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Ząbkowicach Śląskich wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Ząbkowice Śląskie.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Ząbkowice Śląskie. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Ząbkowice Śląskie.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Ząbkowice Śląskie, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Ząbkowice Śląskie. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Ząbkowice Śląskie.

 • Zabytki w gminie Ząbkowice Śląskie

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Ząbkowice Śląskie. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Ząbkowice Śląskie oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Ząbkowice Śląskie.

 • Informacje o wyborach w gminie Ząbkowice Śląskie

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Ząbkowice Śląskie. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Ząbkowice Śląskie i wiele istotnych informacji.

Geoportal Ząbkowice Śląskie dla mieszkańców

Geoportal Ząbkowice Śląskie jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Ząbkowice Śląskie. Na mapie Ząbkowic Śląskich sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Ząbkowice Śląskie mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Ząbkowice Śląskie. Korzystając z map Geoportalu gminy Ząbkowice Śląskie w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Ząbkowice Śląskie są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Ząbkowice Śląskie dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Ząbkowice Śląskie dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu